Det pratas (eller spekuleras om du föredrar detta ord) om ’faror’ med användningen av social medier.  Ofta är detta inte särskilt befogat och faller under rubriceringen att vi är rädda för det okända. Det finns dock tillfällen då vår rädsla besannas. LinkedIn användare världen över är upprörda nu av det senaste exemplet på inskränkning av vår ”privacy   utan att vi bli informerade om ändringarna innan man tagit stegget. Enligt källan fick man veta endast om man följer LinkedIn:s egen blogg post . Tycker du att detta är rättvis (milt uttryckt) ? Eller detta är en trick för att dra uppmärksamheten till bloggen? Var går gränsen för vad man får och inte får göra i de sociala nätverken?

Annonser